Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Denna Facebook-grupp riktar sig till boende, före detta boende och de med personligt intresse i Klippan (Kommun i Nordväst-Skåne - inte Göteborg eller Stockholm). Allt som rör Klippan - från historia, till framtid, till kuriosa, till grannsamverkan - och så vidare är ok att skriva om. Gruppen har viss politisk prägel - saker som gör att Klippan kan bli bättre är ett av många heta ämnen. Till detta deltagande följer dock personligt ansvar. Den grundläggande principen är att sunt förnuft råder. Moderering brukar handla om en sista utväg, när det krävs att någon lägger ett veto, eller något som helt enkelt strider mot våra regler eller svensk lagstiftning. Vi som gör det här finns inte för att maktfullkomligheten skall tillfredsställas. Vi är där för att "månandet" skall fungera för gruppen.

...

Håll en vänskaplig och god tonVi ansvarar alla för att skapa en välkomnande miljö. Därför är det viktigt att vi behandlar varandra med respekt. Det är helt naturligt att alla inte har samma åsikter om allt, men vi måste hålla god ton.
Blockering av admin/moderator

Det är inte OK att blockera administratörer eller moderatorer. Upptäcks detta kan det också leda till att du "lämnar" gruppen utan förvarning (det går nämligen inte att förvarna).

Inget hatiskt innehåll eller mobbningSe till att alla känner sig trygga. Mobbning är inte tillåtet i någon form, och nedsättande kommentarer om saker som ras, religion, kultur, sexuell läggning, kön eller identitet tolereras inte.
Respektera andras privatlivAtt vara medlem i den här gruppen förutsätter ömsesidigt förtroende. Äkta, intensiva diskussioner gör grupper unika, men kan också vara något känsligt och privat. Det som delas i gruppen ska stanna i gruppen.
ReklamGe mer än du tar i den här gruppen. Marknadsföring av egen verksamhet är accepterat om det hålls på rimlig nivå och har relevans för gruppen.
Flera ämnen om samma sak

Hittar du ett ämne du vill diskutera, kolla om någon annan redan diskuterar det. Fler än tre trådar om samma sak brukar sällan vara önskvärda.

Lagar och förordningarVi följer svensk lagstiftning primärt, Facebooks gemenskapsregler (https://www.facebook.com/communitystandards/)

...

sekundärt, samt vår egen uppfattning om hur gruppen skall se ut

...

.

...

Om dina trådar försvinner

Trådar och/eller kommentarer som försvinner kan göra det av flera olika anledningar.

...

...