Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Another football area, with the similarity in the name - Tornévallen - can also be found in Bjuv, Skåne.-

Translated

Namnet Tornevall har inte funnits så länge. Det tros ha uppkommit under mitten av 1940-talet (troligen 1945), då Sture Valdemar Johansson, född 1912, befann sig i Torneå (Tornio, i närheten av finska gränsen) och arbetade som vägbyggare. Hans fascination för fotbollsplanen Tornevallen gjorde att han själv bytte efternamn till just Tornevall.

En fotbollsplan med nästan samma namn - Tornévallen - finns även i Bjuv, Skåne.


tornevallen1_1_.jpgImage RemovedImage Added