På svenska

Somliga tror att TMM var en person, men egentligen så var TMM en term baserat på ett dåligt skämt, påhittat av en "ung person". Storyn här har blivit uppgrävd, genom föråldrade chattloggar.

Föråldrad och numera trasig källa: http://wiki.tornevall.net/index.php/TMM

Namnet TMM sågs användas första gången 22 Juni 1997 på IRCNets kanal #sverige utav Tornevall - The name Networks grundare som då kallade sig för TT. På den tiden skrevs namnet ut med förkortningen TM (Team Maktmissbruk) och var ett roligt projekt - Absolute Ragg - som byggde på att städa upp bland chat-deltagare som öppet raggade på mer eller mindre vulgära sätt utan att tänka sig för inför andra (idag skulle det troligtvis kallas för ett trakasseri-filter). Detta är dock inte storyn om hur Tornevall DNSBL föddes, även om man kan tro det, vilket utspelade sig runt 2006 som först. Projektet blev både älskat och hatat och ett namnbyte från TM till TMM gjordes någon gång i Juli efter att ett förslag kring att Team MaktMissbruk skulle passa bättre.

Projektets källkod, Absolute Ragg, har bevarats intakt och bygger på en utvecklad ircII-lösning vid namn Epic men finns också som TCL-lösning för eggdrop-robotar. Version 3 påbörjades 7 Mars 1998, men avslutades aldrig…

TMM har också ingått i en Quake-klan, med förkortningen OB (Olofsson Brotherhood), under en period 1998. Därav bevarades namnet TMM intakt av bekvämlighetsskäll (och i brist på fantasi). Spelarna i klanen var något oense om namnet, vilket ledde till att man namngav sig med både "TMM" och ett namn, eller "OB" och ett namn.

Numera är TMM ett tämligen utgående innehållslöst namn och enbart kvarlevorna efter ett succéprojekt på IRC, finns i våra minnen. TMM sågs senast på IRCNet i början av augusti 2017, men har sedan dess försvunnit.

In english

Some people believes that TMM was a person, but actually TMM was a term based on a bad joke, founded by a "young person". The story has been dug up, through deprecated chat-logs.

Deprecated and broken source: http://wiki.tornevall.net/index.php/TMM

The name TMM was primarily seen being use, the first time 22th june 1997 at the IRCNet channel #sverige, by the founder of Tornevall - The name Networks who was, there, called "TT". At that time, the name was spelled TM (Team Maktmissbruk) which was a "fun project" with it's subname "Absolute Ragg", that acutally was built for preventing people hitting on each other (or, at present time, it would be more like a harassment filter). However, this is not the story about how Tornevall DNSBL was born - that happened around 2006 at first. The project was both loved and hated, and a name change from TM to TMM was made somewhere in July same year, after a suggestion that Team MaktMissbruk would fit better. 

The project Absolute Ragg has been saved and archived and is scripted with an ircII-clone (Epic), but does also exist as a TCL-solution for eggdrop-bots. Version 3 was started 7 march 1998, but was never finished.

TMM was also joined a clan of Quake, but as OB (Olofsson Brotherhood), during 1998. TMM was for a long time a conventient name, since the "owner" had no fantasy at all. The players in the clan was not splitted when it came to the name, so the clan had both members with the initials TMM and OB.

Currently, TMM is a deprecated name and remains after a successful project on IRC, and now it only lives in our memories. TMM was last seen at IRCNet at the beginning of augustu 2017, but has disappeared since then.

  • No labels